VIZIJA
         Saugi, šiuolaikiška, efektyviai valdoma, nuolat besimokanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, galinti pasiekti aukštenę nei turėtą veiklos kokybę.
       
MISIJA
        Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą su sveikos gyvensenos kryptingu lavinimu, glaudžiai bendradarbiaujanti su šeima, socialiniais parteriais, racionaliai, taupiai bei tikslingai naudojanti įstaigai skirtas lėšas.

METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

TIKSLAS
    Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, laiduojančias saugios ir sveikos ugdymo (si) aplinkos kūrimą, sėkmingą asmenybės skleidimąsi organizuojant vaiko laisvalaikį.
UŽDAVINIAI: 
    1.    Užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką švietimo paslaugų teikimą.
    2.    Sudaryti saugią ir sveiką mokymosi aplinką.
    3.    Kurti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią aplinką.
    4.    Užtikrinti kokybišką mokinių laisvalaikio užimtumą.

      PRIORITETAS
         Švietimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas

ĮSTAIGOS PRISISTATYMAS
parsisiųsti MS PowerPoint formatas

Palangos lopšelis-darželis ,,GINTARĖLIS"

Įstaigos adresas: Taikos g. 6  Palanga, LT-00116
Telefonas:  8 (460) 40392
Faksas:       8 (460) 54176
El. pašto adresas: gintarelispalanga@gmail.com
Teisinė forma: biudžetinė, priklausomybė - savivaldybės.
Mokyklos savininkas - Palangos miesto savivaldybė. 
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Palangos miesto savivaldybės taryba.
Mokyklos grupė - ikimokyklinio ugdymo mokykla.
Mokyklos tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla.
Paskirtis: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas


Kaip mus rasti?


Žiūrėti Palangos lopšelis - darželis ,,GINTARĖLIS" didesniame žemėlapyje
Informacija atnaujinta:
2015-02-25
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 190274379