Informacija atnaujinta:
2015-02-25
Parama lopšeliui-darželiui "GINTARĖLIS"

            Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas).
             Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pervedamos paramos lopšeliui-darželiui "Gintarėlis" lėšos nėra ir nebus išskaičiuojamos iš Jūsų šeimos pajamų. Šiuos pinigus Mokesčių inspekcija išskaičiuoja iš Jūsų praėjusiais metais jau sumokėtų valstybei mokesčių, todėl ši parama neturės įtakos Jūsų šeimos biudžetui.
             Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

KOKIA NAUDA ĮSTAIGAI IR JUMS ???
  • Jūsų vaikai bus ugdomi saugioje ir estetiškoje aplinkoje.
  • Skirdami labdarą lopšeliui-darželiui, Jūs nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio.
  • Jūs gautumėte išsamią informaciją apie labdaros ir paramos lėšų panaudojimą.
  • Įstaigai skirtos lėšos bus panaudotos Jūsų vaikų ugdymo aplinkos gerinimui: patalpų remontui, vaikų baldelių, knygų pirkimui ir kt. 
 
KAIP JŪS GALĖTUMĖTE TAI PADARYTI ???
            Galite iki gegužės 1 d. kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių ir pateikti prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų į lopšelio-darželio „GINTARĖLIS " sąskaitą. Jei Jums pajamų mokestį išskaičiuoja darbovietė, galite savo darbdaviui (vadovui, buhalterijai ar, šiuo atveju, lopšelio-darželio direktoriui) įteikti prašymą užklijuotame voke, pasirašydami ant užklijavimo linijos taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko, nepažeidus parašo. Vokas turi būti perduotas mokesčių inspekcijai. Taip pat prašymą galima pateikti ir internetu. Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje http://www.vmi.lt/lt/?itemId=21569  rasite tam skirtą prašymo formą FR 0512.
                Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.
                                    ĮSTAIGOS REKVIZITAI
Paramos gavėjas - Palangos lopšelis-darželis "Gintarėlis"
                               Įmokos kodas -  190274379
                               Adresas - Taikos g. - 6, Palanga
                               Banko sąskaita LT377180600000142470
                               Bankas Šiaulių bankas
DĖKOJAME UŽ JŪSŲ  GERUMĄ!


Finansų panaudojimas
Palangos lopšelyje-darželyje "Gintarėlis" 2013 metais

parsisiųsti MS Word formatas