LOGOPEDAS PATARIA
               Išmokdamas kalbėti, vaikas įgyja galimybę suvokti ir atspindėti tikrovę, logiškai mąstyti, apibendrinti, planuoti ir reguliuoti ketinimus, sumanymus ir         veiksmus. Todėl ypač svarbu stebėti vaiko kalbą ankstyvuosiuose raidos etapuose, o prireikus laiku suteikti pagalbą.
          Logopedas: išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį;  įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus; dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimams šalinti;  moko vaikučius taisyklingai tarti garsus, girdėti ir skirti juos, pažinti raideles, kalbėti gramatiškai taisyklingais sakinukais, pasakoti;  lavina artikuliacinį aparatą, girdimąjį suvokimą, formuoja garsinės analizės ir sintezės pradmenis, turtina žodyną, ugdo rišliąją kalbą, lavina regimuosius, erdvės, laiko ir kitus suvokimus; per pratybas naudoja įvairius paveikslėlius, loto, dėliones, žaidimus ir kt.; dalyvauja specialiojo ugdymo komisijos darbe.

Mūsų darželyje vaikų kalbos raidą stebi ir pagalbą teikia
logopedė  Danguolė Petrauskienė.

Informacija atnaujinta:
2015-02-25
Tarptautinio projekto "Miklūs piršeliai-graži kalba" Tėvų idėjų mugė
"Skleisti, įkvįpti,. ugdyti"