VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA

1.    Į  lopšelį-darželį "Gintarėlis" ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, gyvenantys steigėjo, mūsų įstaigai priskirtoje teritorijoje.
2.    Tėvai prašymą dėl vaikų priėmimo į lopšelį-darželį teikia lopšelio-darželio "Gintarėlio" direktoriui, prie prašymo prideda vaiko gimimo liudijimo kopiją.
3.    Atvedant vaiką į lopšelį-darželį (būtinai) pateikiama vaiko sveikatos pažyma.
4.    Vaikas priimamas į ugdymo įstaigą direktoriui sudarius rašytinę sutartį su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais).
5.    Vaikų priėmimas ir išvykimas įforminamas direktoriaus įsakymu.

Informacija atnaujinta:
2015-02-25
6.    Priimant vaikus pirmenybė teikiama:
        6.1.     vaikams iš šeimų auginančių tris ir daugiau vaikų,
        6.2.     vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų,
        6.3.    vaikams, kurį augina vienas iš tėvų
        6.4.    vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko šią įstaigą,
        6.5.     vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) yra 0-40 procentų darbingumo lygio,
        6.6.    įstaigos darbuotojų vaikams,
        6.7.    vaikams, kurie gyvena ne darželiui priskirtoje vietoje.
7.    Priešmokyklinis ugdymas teikiamas tik vienerius metus.
8.    Lopšelio-darželio grupės komplektuojamos kasmet iki rugsėjo 1 d. naujiems mokslo metams iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų.


PRAŠYMAS PRIIMTI VAIKĄ Į PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GINTARĖLIS" IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
parsisiųsti MS Word formatas

Parengto sutartys  dėl priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo.