PROJEKTINĖ VEIKLA
PROJEKTAI, tai - vienas iš aktyviausių ir efektyviausių vaikų ugdymo metodų ir labai mėgstamų lopšelio-darželio "Gintarėlis" pedagogų.
Informacija atnaujinta:
2015-02-25
2014 m. vykdyti projektai:

Prevencinis vaikų sveikos mitybos projektas ,,SVEIKAI MAITINKIS IR VAIŠINKIS"
Projekto vadovė - auklėtoja Erika Lukauskienė  
Tikslas.
Ugdyti tinkamus maitinimosi įgūdžius, skatinti sveikos mitybos taisykles taikyti kasdieniniame gyvenime.
Projekto  įgyvendinimas.
        Lopšelio-darželio bendruomenė nuo pavasario aktyviai įsijungė į prevencinį vaikų sveikos mitybos ugdymo projektą ,,Sveikai maitinkis ir vaišinkis". Šiuo projektu siekėme formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, padėti vaikams ir šeimai ugdytis atsakomybę už savo ir kitų sveikatą. Puoselėjant žaliąją palangę kilo idėja lopšelio-darželio teritorijoje įrengti tikrą daržininko kampelį. Tėveliai, vaikai ir pedagogai nešė ir sodino sėklas, daigus. Vasarą vaikai laistė, ravėjo, stebėjo, skanavo ir džiaugėsi užderėjusiu pirmuoju gausiu derliumi. Rudenį visą likusį derlių dovanojome darželio virtuvei.
        Spalio pradžioje visos darželio grupės sugūžėjo į salę, vaikai ir auklėtojos pasipuošė daržovių karūnėlėmis ir sukūrė tikrą ,,daržą". Kakė Makė ( auklėtoja Alma Matelienė), Zuikis Puikis (auklėtoja Erika Lukauskienė)  mokė vaikus rinktis sveikus produktus ir saikingai skanauti saldumynus. Kiškienė (auklėtoja Rita Kubilienė) supažindino su savo ,,daržo" daržovėmis. Vaikai linksmai dainavo, deklamavo, minė mįsles, žaidė žaidimus.
        Auklėtojos grupėse dvi savaites kūrybingai pristatė  ir kalbėjo apie maisto produktų įvairovę, sveiko maisto naudą žmogaus sveikatai, supažindino su sveikatos piramide, ugdė valgymo kultūrą. Vaikai su tėveliais grupėse ir namuose gamino sveikuoliškus patiekalus ir juos pateikė degustacijos popietėje ,,Ragauk ir skanauk". Tėveliai ir pedagogai ragavo, dalinosi receptais bei patirtimi, kaip paskatinti vaiką valgyti sveiką, subalansuotą maistą namuose ir  įstaigoje. Įdomiausi ir sveikiausi patiekalai  pristatyti sveiko maisto knygoje ,,Iš Gintarėlių katilėlio".
Projektas pristatytas Palangos vaikų bibliotekoje. Smagu, kad šiame renginyje dalyvavo gausus būrys miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų ir pedagogų.
Kakė Makė ir Zuikis Puikis keliavo po grupes ir smagiai bendravo su vaikais, atsisveikindami įteikė padėkas, dovanojo krepšius su vaisiais ir sveikuoliškais saldumynais. Į projektą įsijungė ir respublikos lopšelių-darželių ,,Gintarėlis" sambūrio dalyvių bendruomenės. Dalinomės patirtimi apie organizuojamą veiklą, sveikos mitybos nuostatų ugdymą. Kartu rinkome sveiko maisto receptus, vaikų mintis ir piešinius. Savo kūrybos eilėraščiais į prolektą įsijungė žurnalistas ir poetas Gediminas Griškevičius. Projektą vainikavo išleista  knygą ,,Iš ,,Gintarėlių" katilėlio''.

Saviraiškos ugdymo projektas "RIEDA SAULĖ PER PASAULĮ"
Projekto vadovė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė Giedrė Norkūnienė
Tikslas.
1. Paįvairinti ugdomąjį procesą, taikant įvairius judesio ir vaidybinės saviraiškos ugdymo metodus ir būdus.
2. Ugdyti vaikų tautinę savimonę, norą pažinti tautos kultūrą, tradicijas pasitelkiant įvairias saviraiškos priemones.
Projekto įgyvendinimas.
        Auklėdami vaiką turime ieškoti įvairių metodų, kad vaikas priimtų kuo daugiau informacijos. Sveikata, judėjimas, mankštos, kūno kultūra, žaidimai, muzika, vaidyba sudaro mūsų darželio vaikų saviraiškos pagrindą. Vaidyba, judėjimas susietas su muzika, ritmu, liaudies žaidimais teikia vaikui tiek džiaugsmo, tiek naudos. Kurdami vaikai turi galimybę improvizuoti, laisvai save  išreikšti,  fantazuoti, improvizuoti, reikšti savo mintis žodžiu, meninės raiškos priemonėmis, judesiu.
        2014 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais Palangos l./d. "Gintarėlis" startavo saviraiškos ugdymo projektas "Rieda Saulė per pasaulį". Jame dalyvavo priešmokyklinė "Kodėlčiukų", ikimokyklinės "Žuviukų" ir "Spalviukų" grupių ugdytiniai. Taikant įvairius judesio, vaidybinius, kūrybinius, saviraiškos ugdymo metodus ir būdus, vaikai ugdėsi tautinę savimonę, norą pažinti tautos papročius ir tradicijas. Projekto metu buvo skaitomos, sekamos įvairias lietuvių ir žemaičių liaudies pasakos, vaikai mokėsi įvairių šmaikščių pasikalbėjimų, pasierzinimų. "Gintarėlyje" svečiavosi animacinių filmų režisierė Ilona Nagrodskytė. Vaikai stebėjo animacinius filmukus žemaičių kalba "Kaimiškos istorijos" ir filmuką pagal lietuvių liaudies pasaką "Lukošiukas". Sužinoję apie filmukų kūrybinį procesą vaikai patys kartu su režisiere kūrė jiems labiausiai patikusį filmuką.
        Į projektą labai entuziastingai įsiliejo ir ugdytinių tėveliai. Jie kūrė oželių kaukes, taip pat oželius, kurie mekeno l.-d. "Gintarėlis" parodoje, o vėliau iškeliavi į Palangos vaikų biblioteką. Tėvelių išmonė buvo beribė. Jų kurtų ožiukų kailiukai buvo ir iš vilnos, siūlų, kruopų ir net Kalėdiniai iš eglių šakelių.
Susipažinti su žemaičių liaudies papročiais ir tradicijomis visa bendruomenė buvo kviečiama į Ožio dienos paminėjimą, bei Adventinę vakaronę "Rieda Saulė per pasaulį".  Kartu su mūsų ugdytiniais vakaronėje dalyvavo Palangos moksleivių klubo folklorinis būrelis "Kikilis" vadovaujamas Dianos Šeduikienės. Vaikai dainavo daug liaudiškų dainų apie oželį, žaidė Adventinius žaidimus, sekė pasakas, demonstravo savo išmonę deklamuodami, sekdami pasakas be galo, vaidindami. "Kikilis" vaikus ir tėvelius supažindino su senoviniais pučiamaisiais instrumentais: sekminių rageliu, ožio ragu bei iš tošies gamintais ragais. "Kikilio" ansamblio vaikai papasakojo apie Advento šventimo tradicijas, pristatė šnekamąją bei dainuojamąją tautosaką. Pamokė Adventinių pasikalbėjimų, bei pakvietė visus kartu pažaisti Adventinių žaidimų.

Saviraiškos ugdymo projektai tęsiami nuo 2009 m. "Spalvos ir spalviukai", "Sveikatos savaitės"ir kt.

Tikslas - fiksuoti  grupės vaikų gyvenimo įstoriją darželyje nuo grupės susikurimo iki išleidimo į mokyklą. Metraštis - tai didžiulė knyga su nuotraukomis, tėvų, pedagogų ir vaikų mintimis, kūryba ir įvairios veiklos pėdsakais. Metraštyje sukaupta daug įvairios medžiagos apie vaikų gyvenimo įvykius nuo lopšelio iki mokyklos, jų raidos etapus vaiko, pedagogo ir šeimos akimis. Vaikai šiemet jau patys daro įrašus knygoje, ją puošia. Tai grupės vaikų pati mylimiausia knyga.išreikšti save meninėje veikloje, plėsti vaikų supratimą apie meninę kompetenciją.

"SVEIKAI VAIŠINKIS IR MAITINKIS"
(projekto vadovė - E.Lukauskienė, nuotraukų autorė I.Padgurskytė)
"RIEDA SAULĖ PER PASAULĮ"
(projekto vadovė - G.Norkūnienė, nuotraukų autorė I.Padgurskytė)