Vaikų sveikatos ugdymas yra prioritetinė Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ sritis. Svarbiausi šios veiklos bruožas - yra emocionalumas ir žaismingumas, kurie gilina vaiko jausmus, o turtingas jausmų pasaulis sudaro geras prielaidas visapusiškai ugdyti asmenybę. Įstaigoje procesas organizuojamas pagal Palangos miesto savivaldybės patvirtinta individualią Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis" bei Sveikos gyvensenos programą, Priešmokyklinis ugdymas – "Bendrosios programos ir išsilavinimo standartais".

        
Informacija atnaujinta:
2015-02-25